«Формування ринкової економіки» - збірник наукових праць

Про збірник

Збірник наукових праць "Формування ринкової економіки" засновано у 1992 р. Київським національним економічним університетом як наукове видання, що публікує результати досліджень з економіки переважно науковців КНЕУ. За 22-річну історію існування збірника вийшло до друку 30 номери, в яких опублікувало свої статті більше 1000 авторів - як науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних заклідів у галузі економічної теорії, економіки, маркетингу, міжнародної економіки, фінансів та кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту та економіко – математичних методів.

Висвітлюються теоретичні, методологічні та практичні проблеми, які досліджуються науковцями в рамках наукових спеціальностей «Економічної теорії», «Економіки, управління, маркетингу», «Міжнародної економіки», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та «Економіко – математичних методів».

Для науковців, викладачів вищої школи та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями в галузі економічної теорії, економіки, маркетингу, міжнародної економіки, фінансів та кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту та економіко – математичних методів.

Збірник, починаючи з першого випуску, внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки. В 1992 р. видання отримало міжнародний код ISSN. Наразі готуються документи для реєстрації видання в міжнародних наукометричних базах.

Тираж видання - 100 примірників. З випусками можна ознайомитись у бібліотеці КНЕУ та у провідних наукових бібліотеках України. Електронні копії журналу (починаючи з 16 випуску 2006 року) передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Періодичність: 2 випуска на рік.

Мова видання: українська.