«Формування ринкової економіки» - збірник наукових праць

Формування ринкової економіки» - збірник наукових праць.


Рік заснування: 1992
Проблематика: економічна теорія (розвиток економіки, інновації в економіці); економіка, управління і маркетинг (державне управління, реалізація державних пріоритетів); міжнародна економіка (міжнародна торгівля, міжнародні відносини); фінанси та кредит (державні фінанси, фінанси підприємств, фінансові ринки, банківський менеджмент, регулювання банківської діяльності, банківські інвестиції); облік, аналіз та аудит (теорія бухгалтерського обліку, облік у державних установах, облік у банках, аналіз підприємницької діяльності, аналіз банківської діяльності, внутрішній аудит, зовнішній аудит); економіко-математичні методи (статистика, інформатика, економіко-матиматичне моделювання).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11578 - 450 від 28.07.2006 р.
ISSN 2410-9177
Фахова реєстрація у ВАК України:Постанова № 3-05/6 від 06.10.2010
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська